Dagens bibelord 2016-07-29 är Psalm 37:28

Dagens bibelord från Psalm 37:28 ger oss mycket uppmuntran när det gäller världens orättvisor: ”Ty Jehova älskar rättvisa, han överger inte sina lojala.” Psalm 37:28

Vi lägger märke till att det står att Jehova Gud ”älskar rättvisa”. Vad ger detta oss en garanti för? Eftersom Gud älskar rättvisa så hatar han så klart samtidigt orättvisor. Samtidigt är Gud allsmäktig, vilket vi tydligt kan se i skapelsen. Dessa argument tillsammans ger oss en garanti för att Gud inom kort kommer att ta bort alla orättvisor och jorden kommer att vara en plats där alla älskar rättvisa.

Börja studera bibeln idag och öka din tro på en ljus framtid. Klicka här för en gratis bibelstudiekurs!

Arkiv för dagens bibelord hittar du här

 

Dagens bibelord för 2016-07-25 är Romarna 1:20

Dagens bibelord ger oss starka bevis för Guds existens och hans kärlek till oss människor: ”Hans osynliga egenskaper ses nämligen tydligt alltifrån världens skapelse, ja, hans eviga makt och gudomlighet, eftersom de uppfattas genom de ting som är gjorda – så är de då utan ursäkt.” Romarna 1:20

Många säger: ”Jag tror bara på det jag kan se!” Men har du tänkt på så mycket det är vi tror på som vi inte kan se. Vi kan inte se vinden men vi vet att den finns. Vi kan inte se röntgenstrålar men vi hämtar viktig information från röntgenplåtar. Vi har aldrig sett TV-vågor men vi tittar på TV. Så vi tror på många ting vi aldrig sett men vi vet att de finns på grund av de verkningar de ger. På samma sätt är det med naturen och universum. Vi kan där tydligt urskilja Guds egenskaper, hans kärlek, omtanke och vishet.

Börja redan idag en helt gratis bibelkurs på en plats och tid du själv bestämmer. Klicka här för att börja!

Arkiv för dagens bibelord

Dagens bibelord 2016-07-24 är 1 Johannes 4:19

Dagens bibelord ger oss en mycket fin tanke om Gud och vad han har gjort för oss: ”Vad oss beträffar, så älskar vi, därför att han först har älskat oss.” 1 Johannes 4:19

Johannes skriver att ”han först har älskat oss”. Då kan man fråga: Hur har Gud först visat sin kärlek till oss? I 1 Johannes 4:10 får du det fina svaret: ”Kärleken består i detta: inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin Son som ett försoningsoffer för våra synder”. Genom att sända sin enfödde son till oss visade Gud vad verklig äkta kärlek är. Så visst känner vi att vi vill visa vår kärlek tillbaka till honom.

Lär dig mer om Guds kärlek till oss genom att börja en gratis bibelkurs: Klicka här för att börja en gratis bibelkurs

Till arkivet för dagens bibelord

Dagens bibelord för 2016-07-23 är Matteus 11:25

I dagens bibelord kan vi läsa de här fina orden av Jesus Kristus: ”Vid den tiden sade Jesus i ett svar: ”Jag prisar dig offentligt, Fader, himlens och jordens Herre, därför att du har dolt dessa ting för de visa och intellektuella och uppenbarat dem för spädbarn.” Matteus 11:25 (Nya världens översättning)

Vad kan vi lära av den här texten? Det är mycket, men en fin lärdom är att Gud är verkligen rättvis. Som du ser så säger Jesus att Gud inte döljer sig själv eller sina sanningar för människor som kan tyckas vara obetydliga eller oansenliga i samhället. Vilken fin person Gud är som uppskattar och högt värderar människor som kan tyckas inte vara så framgångsrika materiellt sätt i vårt konkurrens jagande samhälle.

Läs mer om hur värdefull du är i Guds ögon, genom att klicka här!

Arkiv för dagens bibelord finner du här