Hur kan vi känna trygghet i dessa oroliga tider? Jeremia 10 och vers 6 ger oss ett tydligt svar: ”Ingen finns som i något avseende är som du, Jehova. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.” Jeremia 10:6 Så fort vi slår på TV:n och ser på nyheterna så blir vi påminda om hur otrygg den värld vi lever i är. Därför är Jeremias ord så viktiga för oss. Vi läser där att ingen finns som ens är i närheten av Gud i kraft och makt. Hur är det då uppmuntrande för oss? Om vi håller oss nära Gud kan vi vara säkra på hans räddning. Vem skulle

close

Hur kan vi känna trygghet i dessa oroliga tider? Jeremia 10 och vers 6 ger oss ett tydligt svar: ”Ingen finns som i något avseende är som du, Jehova. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.” Jeremia 10:6 Så fort vi slår på TV:n och ser på nyheterna så blir vi påminda om hur otrygg den värld vi lever i är. Därför är Jeremias ord så viktiga för oss. Vi läser där att ingen finns som ens är i närheten av Gud i kraft och makt. Hur är det då uppmuntrande för oss? Om vi håller oss nära Gud kan vi vara säkra på hans räddning. Vem skulle

Read more

Posted in Dagens bibelord

Vilken kapacitet har Guds intellekt? Det är så klart omöjligt för oss att fullt förstå men Jesaja 40 vers 26 ger oss en liten glimt av Guds enorma vishet. Vi läser där: ”Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat dessa? Det har Han som för ut hären av dem efter antal; han kallar dem alla vid namn. På grund av överflödet på dynamisk energi och på grund av hans väldiga kraft saknas inte en enda av dem.” Jesaja 40:26 Vi kan förstå lite av Guds vishet när vi begrundar det enorma universum. Tänk till exempel på alla miljarder stjärnor som är perfekt organiserade. De hålls i sin exakta

close

Vilken kapacitet har Guds intellekt? Det är så klart omöjligt för oss att fullt förstå men Jesaja 40 vers 26 ger oss en liten glimt av Guds enorma vishet. Vi läser där: ”Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat dessa? Det har Han som för ut hären av dem efter antal; han kallar dem alla vid namn. På grund av överflödet på dynamisk energi och på grund av hans väldiga kraft saknas inte en enda av dem.” Jesaja 40:26 Vi kan förstå lite av Guds vishet när vi begrundar det enorma universum. Tänk till exempel på alla miljarder stjärnor som är perfekt organiserade. De hålls i sin exakta

Read more

Posted in Dagens bibelord

Kräver Gud att vi ska vara felfria? Petrus en av Jesus lärjungar kommer med en intressant tanke i 1 Petrus 2:21, som ger svar på vår fråga: ”Ja, till detta blev ni kallade, eftersom också Kristus led för er och efterlämnade åt er en förebild, för att ni skulle följa tätt i hans fotspår.” 1 Petrus 2:21 Hur kan dagens bibeltext ge svar på vår fråga: Kräver Gud att vi ska vara felfria? Som du ser i versen så uppmanas vi att följa ”tätt” i Jesus fotspår. Detta ger oss tanken att Gud inte kräver att vi ska gå exakt till 100 % i Jesus fotspår. Jesus var en fullkomlig människor och det

close

Kräver Gud att vi ska vara felfria? Petrus en av Jesus lärjungar kommer med en intressant tanke i 1 Petrus 2:21, som ger svar på vår fråga: ”Ja, till detta blev ni kallade, eftersom också Kristus led för er och efterlämnade åt er en förebild, för att ni skulle följa tätt i hans fotspår.” 1 Petrus 2:21 Hur kan dagens bibeltext ge svar på vår fråga: Kräver Gud att vi ska vara felfria? Som du ser i versen så uppmanas vi att följa ”tätt” i Jesus fotspår. Detta ger oss tanken att Gud inte kräver att vi ska gå exakt till 100 % i Jesus fotspår. Jesus var en fullkomlig människor och det

Read more

Posted in Dagens bibelord

Hur kan vi fördjupa vår uppskattning av Gud? Bibelordet från Efesierna 5:1 ger oss en fin påminnelse när det säger: ”Bli därför Guds efterliknare, som älskade barn” Efesierna 5:1 Uppskattning för vår Skapare är en stegvis process eftersom uppskattning fördjupas gradvis. Du kanske har blivit erbjuden att äta något du aldrig tidigare ätit. Du åt och tyckte det smakade hyffsat. Sen längre fram bjöd någon dig på samma maträtt en gång till, nu tyckte du att den var riktigt god. Du börjar laga maträtten hemma flera gånger och nu älskar du den. Det är liknande med vår uppskattning av Gud och hans egenskaper. Ju mer vi läser och regelbundet mediterar över Guds

close

Hur kan vi fördjupa vår uppskattning av Gud? Bibelordet från Efesierna 5:1 ger oss en fin påminnelse när det säger: ”Bli därför Guds efterliknare, som älskade barn” Efesierna 5:1 Uppskattning för vår Skapare är en stegvis process eftersom uppskattning fördjupas gradvis. Du kanske har blivit erbjuden att äta något du aldrig tidigare ätit. Du åt och tyckte det smakade hyffsat. Sen längre fram bjöd någon dig på samma maträtt en gång till, nu tyckte du att den var riktigt god. Du börjar laga maträtten hemma flera gånger och nu älskar du den. Det är liknande med vår uppskattning av Gud och hans egenskaper. Ju mer vi läser och regelbundet mediterar över Guds

Read more

Jämfört med Gud är vi mycket små. så frågan är om Gud lägger märke till oss små människor? Visst gör han det! Läs vad Psalm 103:13, 14 säger: ”Som en far visar barmhärtighet mot sina söner, så visar Jehova barmhärtighet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är formade, han kommer ihåg att vi är stoft.” Psalmerna 103:13, 14 Ser du här i dagens fina bibelord att trotts att vi är små och danade av stoft så bryr sig Gud Jehova om oss som en kärleksfull far. Visste du att alla grundämnen man hittar i människokroppen också finns i ”stoftet från marken”? Så när Bibeln berör vetenskapliga ämnen så

close

Jämfört med Gud är vi mycket små. så frågan är om Gud lägger märke till oss små människor? Visst gör han det! Läs vad Psalm 103:13, 14 säger: ”Som en far visar barmhärtighet mot sina söner, så visar Jehova barmhärtighet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är formade, han kommer ihåg att vi är stoft.” Psalmerna 103:13, 14 Ser du här i dagens fina bibelord att trotts att vi är små och danade av stoft så bryr sig Gud Jehova om oss som en kärleksfull far. Visste du att alla grundämnen man hittar i människokroppen också finns i ”stoftet från marken”? Så när Bibeln berör vetenskapliga ämnen så

Read more

Posted in Dagens bibelord

Kan Jesus hjälpa oss från himmelen? Läs det positiva svaret i dagens bibeltext från 1 Johannes 2:2: ”Och han är ett försoningsoffer för våra synder, men inte bara för våra utan också för hela världens.” 1 Johannes 2:2 Jesus Kristus kan så klart hjälpa oss från himmelen och han kan hjälpa oss i större omfattning dessutom. Som du säkert kommer ihåg så hjälpte Jesus många fattiga och sjuka när han vandrade här på jorden som människa. Men som uppstånden andevarelse kan han hjälpa oss mycket mer för vi läser i vers 2 att Jesus är ett försoningsoffer för hela världen. I uttrycket ”hela världen” är vi alla inbegripna inte sant? Visst känner

close

Kan Jesus hjälpa oss från himmelen? Läs det positiva svaret i dagens bibeltext från 1 Johannes 2:2: ”Och han är ett försoningsoffer för våra synder, men inte bara för våra utan också för hela världens.” 1 Johannes 2:2 Jesus Kristus kan så klart hjälpa oss från himmelen och han kan hjälpa oss i större omfattning dessutom. Som du säkert kommer ihåg så hjälpte Jesus många fattiga och sjuka när han vandrade här på jorden som människa. Men som uppstånden andevarelse kan han hjälpa oss mycket mer för vi läser i vers 2 att Jesus är ett försoningsoffer för hela världen. I uttrycket ”hela världen” är vi alla inbegripna inte sant? Visst känner

Read more

Posted in Dagens bibelord

Var kan vi finna trygghet och säkerhet? Dagen bibelord Johannes 6:68, 69 ger oss svar på den fråga. Petrus säger så här till Jesus: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har uttalanden om evigt liv; och vi har trott och har lärt känna att du är Guds Helige.” Johannes 6:68, 69 Vi hör dagligen rapporter om att vår värld blir allt mer otrygg och osäker. Frågan är: Var ska vi vända oss för att uppleva trygghet och säkerhet? Petrus svar på Jesus fråga, ger oss ett tydligt svar på vår fråga. Den mest trygga miljön vi kan välja att vara i är i den sanna kristna församlingen. Det är tryggt att vara

close

Var kan vi finna trygghet och säkerhet? Dagen bibelord Johannes 6:68, 69 ger oss svar på den fråga. Petrus säger så här till Jesus: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har uttalanden om evigt liv; och vi har trott och har lärt känna att du är Guds Helige.” Johannes 6:68, 69 Vi hör dagligen rapporter om att vår värld blir allt mer otrygg och osäker. Frågan är: Var ska vi vända oss för att uppleva trygghet och säkerhet? Petrus svar på Jesus fråga, ger oss ett tydligt svar på vår fråga. Den mest trygga miljön vi kan välja att vara i är i den sanna kristna församlingen. Det är tryggt att vara

Read more

Posted in Dagens bibelord

Är Bibeln omöjlig att förstå? Många tror det men dagens bibelord från Lukas 11:11-13 visar att du kan vara säker på att förstå Guds ord Bibeln. Så här läser vi: ”Ja, vilken är den far bland er som, ifall hans son ber om en fisk, skulle räcka honom en orm i stället för en fisk? Eller ifall han ber om ett ägg, skulle han då räcka honom en skorpion? Om alltså ni, fastän ni är onda, förstår att ge goda gåvor åt era barn, hur mycket mer skall då inte Fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom!” Lukas 11:11-13 Efter att du läst dagens bibelord från Lukas evangelium,

close

Är Bibeln omöjlig att förstå? Många tror det men dagens bibelord från Lukas 11:11-13 visar att du kan vara säker på att förstå Guds ord Bibeln. Så här läser vi: ”Ja, vilken är den far bland er som, ifall hans son ber om en fisk, skulle räcka honom en orm i stället för en fisk? Eller ifall han ber om ett ägg, skulle han då räcka honom en skorpion? Om alltså ni, fastän ni är onda, förstår att ge goda gåvor åt era barn, hur mycket mer skall då inte Fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom!” Lukas 11:11-13 Efter att du läst dagens bibelord från Lukas evangelium,

Read more

Posted in Dagens bibelord

Är Gud ödmjuk? I dagens bibelord Jakob 4:6 får vi veta hur han ser på egenskapen ödmjukhet: ”Men den oförtjänta omtanke som han ger är större. Därför heter det: ”Gud står emot de övermodiga, men han ger oförtjänt omtanke åt de ödmjuka.” Jakob 4:6 Ser du här vilken fin inställning Gud har till de ödmjuka? Han ger oförtjänt omtanke åt dem. Men samtidigt ser vi att eftersom Gud står emot de övermodiga så kan Gud själv inte vara övermodig, så klart. Vi kan ta ett exempel på hur ödmjuk Gud är. I forna dagar när Israel, judarna var Guds folk så kan vi läsa i Jesaja 12:6 ”Brist ut i jubel

close

Är Gud ödmjuk? I dagens bibelord Jakob 4:6 får vi veta hur han ser på egenskapen ödmjukhet: ”Men den oförtjänta omtanke som han ger är större. Därför heter det: ”Gud står emot de övermodiga, men han ger oförtjänt omtanke åt de ödmjuka.” Jakob 4:6 Ser du här vilken fin inställning Gud har till de ödmjuka? Han ger oförtjänt omtanke åt dem. Men samtidigt ser vi att eftersom Gud står emot de övermodiga så kan Gud själv inte vara övermodig, så klart. Vi kan ta ett exempel på hur ödmjuk Gud är. I forna dagar när Israel, judarna var Guds folk så kan vi läsa i Jesaja 12:6 ”Brist ut i jubel

Read more

Posted in Dagens bibelord

Dagens bibelord framhåller en av Guds vackra egenskaper. Läs här vad Jesaja 6:3 säger: ”Och de ropade till varandra och sade: Helig, helig, helig är härarnas Jehova. Hela jorden är full av hans härlighet.” Jesaja 6:3 Kan Guds helighet göra att han är känslokall? En del menar att eftersom Gud är den mest heliga personen i universum så kan den här egenskapen helighet göra att han är känslokall eller att han håller sig på avstånd från oss eftersom vi är ofullkomliga. Det är verkligen sant att Gud är helig men det ger oss istället en garanti för att han inte tänker onda, själviska, känslokalla tankar. Dessutom kan vi läsa de vackra

close

Dagens bibelord framhåller en av Guds vackra egenskaper. Läs här vad Jesaja 6:3 säger: ”Och de ropade till varandra och sade: Helig, helig, helig är härarnas Jehova. Hela jorden är full av hans härlighet.” Jesaja 6:3 Kan Guds helighet göra att han är känslokall? En del menar att eftersom Gud är den mest heliga personen i universum så kan den här egenskapen helighet göra att han är känslokall eller att han håller sig på avstånd från oss eftersom vi är ofullkomliga. Det är verkligen sant att Gud är helig men det ger oss istället en garanti för att han inte tänker onda, själviska, känslokalla tankar. Dessutom kan vi läsa de vackra

Read more

Posted in Dagens bibelord